ịch lễ theo khu vực dân cư của Thánh lễ Chủa

Japanese | English | Tieng Viet

Lưu ý:
Chủ nhật và các ngày trong tuần Masse được tiếp tục từ ngày 9 tháng 10. (Google dịch)

 

Tháng 7 năm 2022

 

chủ Nhật  9:30

chủ Nhật  12:00

Không có thánh lễ 

7/3

Lễ Chúa Nhật 14 thường niên

Kanamachi 

Kita-Koiwa 

Chiba/Saitama 

Tateishi 

Edogawa 

Shinozaki 

Nishi-Koiwa 

7/10    
Lễ Chúa Nhật 15 thường niên

Edogawa 

Tateishi 

Shinozaki 

Kanamachi 

Kita-Koiwa 

Nishi-Koiwa 

Chiba/Saitama 

7/17 

Lễ Chúa Nhật 16 thường niên

 

Kita-Koiwa 

Kanamachi 

Nishi-Koiwa 

Edogawa 

Shinozaki 

Chiba/Saitama 

Tateishi 

 

7/24 

Lễ Chúa Nhật 17 thường niên

 

Shinozaki 

Edogawa 

Chiba/Saitama 

Tateishi 

Kita-Koiwa 

Nishi-Koiwa 

Kanamachi 

 

7/31

Lễ Chúa Nhật 18 thường niên

Nishi-Koiwa 

Tateishi 

Kita-Koiwa 

Kanamachi 

Shinozaki 

Chiba/Saitama 

Edogawa 

Tháng 8 năm 2022 

 

chủ Nhật  9:30

chủ Nhật  12:00

Không có thánh lễ 

8/7

Lễ Chúa Nhật 19 thường niên

Chiba/Saitama 

Kanamachi 

Shinozaki 

Tateishi 

Edogawa 

Nishi-Koiwa 

Kita-Koiwa 

8/13 thứ bảy 19:00~    
Đức mẹ lên trời

8/14    
Lễ Chúa Nhật 20 thường niên 

Tateishi 

Kanamachi 

Edogawa 

Chiba/Saitama 

Shinozaki 

Kita-Koiwa 

Nishi-Koiwa 

 

8/21    
Lễ Chúa Nhật 21 thường niên 

Kanamachi 

Edogawa 

Kita-Koiwa 

Tateishi 

Nishi-Koiwa 

Shinozaki 

Chiba/Saitama 

 

8/28    
Lễ Chúa Nhật 22 thường niên 

Edogawa 

Kita-Koiwa 

Kanamachi 

Shinozaki 

Chiba/Saitama 

Nishi-Koiwa 

Tateishi 

 

 

Tháng 9 năm 2022

 

chủ Nhật  9:30

chủ Nhật  12:00

9/4    
Lễ Chúa Nhật 23 thường niên 

Kita-Koiwa 

Shinozaki 

Edogawa 

Nishi-Koiwa 

Tateishi 

Chiba/Saitama 

Kanamachi 

9/11 

Lễ Chúa Nhật 24 thường niên 

 

Shinozaki 

Nishi-Koiwa 

Kita-Koiwa 

Chiba/Saitama 

Kanamachi 

Tateishi 

Edogawa 

9/18 

Lễ Chúa Nhật 25 thường niên 

Nishi-Koiwa 

Chiba/Saitama 

Shinozaki 

Tateishi 

Edogawa

Kanamachi

Kita-Koiwa 

9/25 

Lễ Chúa Nhật 26 thường niên 

 

Chiba/Saitama 

Tateishi 

Nishi-Koiwa 

Kanamachi 

Kita-Koiwa

Edogawa 

Shinozaki